Service

Service

IVS er en professionel og troværdig samarbejdspartner, når din virksomhed har behov for ekstra personale i enten kortere eller længere perioder.

IVS er medlem af både DA og DI. Vi administrerer og overholder de overenskomster og lokalaftaler, der findes på arbejdspladserne og har en god og positiv dialog med de forskellige fagforbund.

I et vikarforløb varetager IVS samtlige arbejdsgiverforpligtelser - herunder bl.a. lønudbetaling, feriepenge, sygepenge, SH-betaling og pension. Det eneste, du som arbejdsgiver skal gøre, er at lede, fordele og give arbejdsinstruktioner.

IVS har fastansatte medarbejdere, der har flere års erfaring som vikarer. Vi sørger desuden for løbende efteruddannelse af vikarerne, og kundetilpasser gerne kurser for at sikre optimale ydelser.

Alle IVS-medarbejdere møder på job iklædt arbejdstøj og sikkerhedsfodtøj.

IVS har døgnvagt på telefonen, således at vore kunder altid kan komme i kontakt med os - også uden for normal kontoråbningstid.

IVS

Vi tilbyder

  • Vikariater.
  • Rekrutteringer.
  • Try&Hyre.